16.01.2001

Ulaşım Ana Planı ve Fizibilite Etüdü Şartnamesinin Ulaştırma Bakanlığınca onaylanması.

Bu gönderinin yorumları kapatılmış.