Vizyonumuz

  • Paydaşlarına değer yaratan bir hizmet anlayışı ile kenti içi ulaşım sektöründe teknoloji ve hizmet sunumunda Türkiye’de akla gelen ilk kurum olmak.

Misyonumuz

  • Ulaşım hizmetleri sunumunda en üst düzeyde müşteri odaklı yaklaşımla, proaktif değişime açık, değer katan, yenilikçi, sürdürülebilir, güvenli ve çevreyle dost bir kurum olarak hareket etmektir

Enerji Politikamız

Vizyonumuz ve Misyonumuz çerçevesinde, SAMULAŞ olarak bu hizmeti sunarken sosyal sorumluluk bilinci içerisinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı vererek sürdürülebilirliği sağlamak ana amaçlarımızdan birisidir. Bu amaç çerçevesinde doğal kaynakları verimli kullanmayı ilke edinerek enerji kullanımına yönelik aşağıda verilen ilkelere uyacağımızı taahhüt ederiz.

  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeleri periyodik takip eder ve düzenlemeleri çalışma alanlarına entegre eder.
  • Satın alma aşamasından hizmet verme aşamasına kadarki tüm proseslerinde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları teşvik eder ve gerekli kaynağı ayırır.
  • Doğal kaynak kullanımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve toplumun bilincinin artırılması ile ilgili eğitimleri düzenler.
  • Tüm proseslerinin enerji verimliliği ile ilgili performansını periyodik kontrol ederek, sürekli iyileştirme alanları ile ilgili çalışmalar yapar.