Yolcularımızdan Beklentilerimiz

“Kalite Politikamızda belirlenen kalite ve standartlarda toplu taşımacılık hizmeti sunmayı hedefleyen SAMULAŞ, bu hedefine ulaşabilmek için kent içi Raylı Sistemleri kullanan yolcularından aşağıdaki uyarıları dikkate almasını beklemektedir.”

 

 1. RS İşletmesine ait sınırlar içine giren veya seyahat eden herkes Yolcu Taşıma Talimatında belirtilen kurallara uymayı kabul etmiş sayılır.
 2. RS İstasyonlarında ve araçlarında insan hayatını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulamaz.
 3. Yolcuların; RS hattına girmesi, tel fensler ile çevrili güzergaha girmesi, yürümesi ve karşıdan karşıya geçmeye kalkışması can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır.
 4. İstasyonlarda GİRİLMEZ yazan yerlere ve odalara görevli harici girilmesi yasaktır.
 5. RS yolcu girişleri yalnızca işletme tarafından belirlenmiş olan turnike noktalardan yapılmalıdır.
 6. RS istasyonlarındaki turnikelerden görevliler ve Kanun/Yönetmelik, CB Kararı ile elde edilmiş olan hak ile ücretsiz ulaşım kartı olanlar hariç (Engelli, Yaşlı, Kolluk Kuvvetleri, Basın Mensubu vb.) hiç kimse ücretsiz geçiş sağlayamaz.
 7. 0-6 arasındaki çocuklar yanlarında ebeveynlerinin bulunması koşulu ile RS araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilirler. 6 yaş üzeri tüm kullanıcılar için ulaşım hizmeti (özel durumu olanlar hariç) RS ücret tarifesi tutarına göre ücrete tabidir.
 8. Kişiselleştirilmiş ulaşım kartları (Ücretsiz veya İndirimli) hak sahibi dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılamaz. Kullanılmasının tespiti durumunda görevli tarafından ulaşım kartına el konularak UKOME’ nin belirlemiş olduğu şartlardaki “Usulsüz Kullanım” cezai işlemi uygulanır.
 9. Tramvaylarda seyahat edecek yolcularımızın bebek arabaları ile orta kapıları kullanmaları gerekmektedir. Gerekli durumlarda istasyon/güvenlik görevlisi yönlendirmekle yükümlüdür.
 10. Tramvay içerisinde paten, bisiklet, kaykay vb. tekerlekli araçlar kazalara sebep olabileceğinden tramvaylara binilirken, inilirken ve araç içerisinde elde taşınmalıdır. Bisiklet ile biniş PİK saatlerde (06:00-09:30 ile 16:00-19:30) yapılamaz.
 11. Evcil hayvanıyla RS aracı ile seyahat etmek isteyen yolcularımızın evcil hayvanlarının kafesleri veya taşıma çantaları içerisinde olması suretiyle istasyonlara ve tramvaylara giriş yapmalarına izin verilir.
 12. Serbest kaldıklarında yolculara zarar verebilecek yırtıcı ve zehirli hayvanların istasyonlara ve tramvaylara giriş yapmalarına izin verilmez.
 13. Engellilere ait rehber köpekler tasma ve ağızlığı takılı olarak sahibinin kontrolünde saat sınırlaması olmadan seyahat edebilirler. Görevlilerin talebi halinde, rehber köpek ile seyahat etmek isteyen kişi Engelli Tanıtım Kartını ve köpeğe ait Rehber Köpek Kartını görevliye ibraz etmek zorundadır.
 14. Her türlü akıcı, kırılabilir, dökülebilir ve rahatsız edici kokan katı, sıvı, toz türü maddeler, yeterli ve gerekli önlemi almadan istasyon ve araçlara sokulamaz. Önlemi alınmış olsa dahi akan, dökülen, saçılan maddelerden yolcu sorumludur.
 15. Yolcuların, elde kolayca taşınabilir eşyaları haricindeki büyük parça koli, paket ve benzeri eşyaları istasyona ve araca sokmaları yasaktır. Tramvaylara en fazla 1.5 (bir buçuk) metre boyunu aşmayacak cisimler ile biniş yapılabilir.
 16. Tramvaylara ve istasyonlara benzin vb. yakıt ile çalışan araçlar ile binilmesi yasaktır.
 17. Peronlarda can güvenliği için sarı çizgiyi geçmemek ve sarı çizginin gerisinde beklemek zorunludur. İstasyonlarda araç yokken veya araç durmadan sarı güvenlik şeridini ihlal etmek yasaktır.
 18. Tramvay araçlarında seyahat ederken trafik akışı içerisinde gerçekleşebilecek ani durumlara karşı dikkatli olunmalı ve güvenli bir şekilde el tutamaklarından tutulmalıdır.
 19. Tramvay yolcu sirkülasyonunda öncelik inen yolcunundur. Biniş yapacak yolcuların tramvaya binebilmeleri için iniş yapan yolcuları beklemeleri zorunludur.
 20. Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile ya da bebekli yolculara bekleme alanlarında ve tramvaylarda yer verilir, tramvaya binerken ve inerken öncelik tanınır.
 21. Araçlara iniş veya binişlerde kapıların kapanmasına engel olmak veya aracın hareket etmesini engelleyecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
 22. Tramvay içerisinde kapı önlerinde bekleme yapılmamalı binecek veya inecek olan diğer yolculara yer açacak şekilde orta kısımlara doğru ilerlenmelidir.
 23. Sırt çantası vb. eşyalar diğer yolculara engel teşkil edeceğinden sırt çantaları elde tutulmalı, diğer eşyalar ise yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde taşınmalıdır.
 24. Yolcuların tren sürücüsü kabin kapılarının önlerine valiz, çanta, torba vb. büyük eşyalarını koymaları yasaktır.
 25. Tramvay araçlarına veya istasyonlara çöp atmak, tükürmek, bu alanlarda kabuklu yiyecek yemek, oturma yerlerini kirletmek, her türlü araç gereçlere ve yolcu bekleme/oturma alanlarına zarar vermek, yazı yazmak yasaktır. Zarar verenler verdikleri hasarın bedelini ödemek zorundadır.
 26. İstasyonlar ve araçlarda diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde davranışta bulunulması ve genel ahlak kuralları dışında davranılması yasaktır.
 27. RS yolcu bekleme alanlarında veya tramvay araçlarında cep telefonu ile diğer yolcuları ve sürücüyü rahatsız edecek şeklide yüksek sesle konuşmak, diğer yolcularla yüksek sesli sohbet etmek, kulaklık kullanılmadan müzik dinlemek veya herhangi bir şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozmak yasaktır.
 28. Tramvay kapılarına yaslanarak seyahat etmek tehlikeli ve yasaktır.
 29. Tren Sürücüsü, araç kullanırken gereksiz soru ya da sohbetle meşgul edilmemelidir.
 30. İstasyonlardaki veya araçlardaki yangın dolaplarını, yangın tüplerini, acil durum ekipmanlarını (İmdat Çekici, Kapı Acil Çıkış Valfi vb.) amacı dışında açmak ve kullanmak yasaktır. Acil durum araçları gereksiz kullanılmamalı, panik oluşturacak herhangi bir eylemden kaçınılmalıdır.
 31. Yangın alarm butonları ve araçlarda bulunan yolcu alarm kolu, kapı acil çıkış kolu vb. kullanım talimatı dışında kullanılamaz.
 32. İstasyonlarda ve tramvay içerisinde sigara, elektronik sigara vb. tütün ürünleri tüketmek yasaktır. Bu alanlarda tütün ve tütün mamulleri içenlere 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddesi uyarınca ceza tahakkuk ettirilir.
 33. Alkol, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içeren tütün mamulleri vb. madde etkisindeyken RS istasyonlarına giriş yapmak veya tramvay ile seyahat etmek kesinlikle yasaktır. Herhangi bir şekilde istasyon veya tramvay içerisine girmiş iseler görevli personel şahsı bölge dışına çıkartıp üst amirine bilgi vermekle yükümlüdür. İstasyon/Güvenlik Görevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri arama yetkisine sahiptir.
 34. Psikoaktif madde ile toplu taşıma aracında seyahat etme veya psikoaktif maddeyi bir başka şahsa nakletmek amacıyla toplu taşıma aracını veya istasyonunu kullanmak kesinlikle yasaktır.
 35. İstasyonlara ve tramvaylara KBRN Silahlar vb. ihtiva eden maddelerle girilmez. Herhangi bir şekilde giriş yapan kişiler, görevli personel tarafından bölgeden uzaklaştırılır. Eylemin mahiyetine göre görevli personel şüpheliyi Kolluk Kuvvetlerine, Trafik Kontrol Merkezine ve Üst amirlerine bildirmekle yükümlüdür.
 36. Silah, tüfek vb. cisimlerin bir yerden bir yere nakli söz konusu olduğunda nakil işlemi yapan kişinin kimlik, ruhsat ve izin belgeleri görevli personel tarafından kontrol edildikten sonra, üst amirlerin bilgisi dahilinde kişinin toplu taşıma seyahatine izin verilebilmektedir.
 37. İstasyonlarda ve araçlarda izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile izin verilen bölgeler hariç hiç kimse bildiri, el ilanı, duyuru, reklam vb. asamaz, dağıtamaz. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.
 38. Herhangi bir görselin afişe edilmesi yalnızca İdare tarafından onay verilen kişi veya kuruluşlar tarafından yapılır.
 39. Afişe edilmesine izin verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi ve benzeri yayınlar çıkarılamaz, değiştirilemez, tahrip edilemez.
 40. İzin belgesi olmadan kamera ve fotoğraf makinesi ile çekim yapmak, sosyal faaliyette bulunmak, anket veya röportaj yapmak kesinlikle yasaktır.
 41. İstasyonlarda ve araç içerisinde ve yolculuk esnasında yasadışı toplu gösteri, propaganda vb. gösteri yapılamaz. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.
 42. Samulaş Genel Müdürlüğü’nün izin verdiği durumlar hariç, RS işletme bölgelerinde herhangi bir nesne veya mal sergilenemez, ticari faaliyette bulunamaz, bu amaca yönelik olarak hiç kimse çığırtkanlık yapamaz ve bu tür faaliyette bulunamaz. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.
 43. İstasyonlarda ve araçlarda dilenmek veya para toplamak yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar için kanunların öngördüğü iş ve işlemler yapılarak güvenlik kuvvetlerine teslim edilir.
 44. Tren Sürücüsü gerekli durumlarda tramvay içerisine iç anons, istasyonlar için ise dış anons veya sesli uyarı yapabilir. Tren Sürücüsü tarafından yapılan anons veya sesli uyarılara uyulması zorunludur.
 45. Yolcular istasyonlarda ve araçlarda görevlilerin yazılı/sesli duyuru ve talimatlarına uymak zorundadır. İstasyonlar veya tramvayların çeşitli nedenlerden dolayı boşaltılması gerektiğinde yetkililerce yapılan her türlü sesli duyuruya ve verilecek talimatlara uyulması zorunludur.
 46. İstasyonlarda veya tren içerisinde karşılaşılabilecek acil durumlarda (şüpheli paket, acil sağlık sorunu vb.) 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmelidir.
 47. Yangın, gasp, saldırı, taciz vb. durumları gören yolcular acil durum ekipmanlarını kullanarak olayı en yakın görevliye iletmeleri gerekmektedir.
 48. Tramvay araçlarında kayıp eşya bulan vatandaşlarımız görevli tren sürücüsüne veya en yakın istasyon bölgesindeki güvenlik /istasyon görevlisine buldukları eşyayı tutanak karşılığı teslim etmelidirler.
 49. Yolcular yanlarında taşıdıkları çanta ve eşyalardan sorumludurlar. Sahipsiz ve terk edilmiş olarak bulunan eşyalar, şüpheli çanta veya paket muamelesi görecektir.
 50. Tramvay içerisinde veya RS hattı üzerinde görevli personellere cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla herhangi bir şekilde sözlü veya fiziki zarar vermek, tramvay araçlarına ve RS hattına zarar vermek, ulaşım hizmetini engelleyecek herhangi bir eylemde bulunmak; kamu faaliyetinin yürütülmesinin veya bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanmasının engellenmesine sebep olacağından suçtur.