17.12.1999 : Kavram Projesinin Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması.
16.01.2001 : Ulaşım Ana Planı ve Fizibilite Etüdü Şartnamesinin Ulaştırma Bakanlığınca onaylanması.
06.10.2003 : Ulaşım Ana Planı ve Fizibilite Etüdünün Tamamlanarak Ulaştırma Bakanlığınca onaylanması
31.08.2004 : Projenin Yatırım Programına Alınmasına dair bakanlar kurulu kararı.
19.01.2007 : Müşavirlik ve Müşavirlik Hizmetleri İhalesinin Yapılması
29.11.2007 : Yapım İhalesinin İlana Çıkması
20.03.2008 : Yapım İhalesinin Tarihi
20.05.2008 : İhale Komisyonunun Kararı
19.06.2008 : Sözleşme Tarihi
10.09.2008 : İş Yeri Teslim tarihi
10.10.2010 : İşletme Ücretsiz Yolcu Taşımaya Başlanıldı
20.10.2010 : Ücretli Yolcu Taşımaya Başlanıldı