SAMKART VİZELEME

23.02.2021 tarihli 2021/3-8 numaralı UKOME Kararı gereği Samkart Vizeleme ücreti olarak Samkart Başvuru Merkezimizde 5,75 TL ücret alınmaktadır.
Vizeleme işlemleri kişiselleştirilmiş Samkartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder. 
Toplu Taşımada kullanılan indirimli kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren 1 yıldır. 65 yaş ve üzeri Samkart vizeleme süresi 2 yıldır.
Pozitif Samkartların vizeleri, çıkartılma tarihleri gözetmeksizin her yıl sonunda Samkart Başvuru Merkezimizden güncelleştirmelidir. Kart sahipleri süre sonunda kartlarını vize ettirerek geçerliliklerini devam ettirirler. Aksi durumda kart kullanım dışı bırakılmayıp yolcularımızın mağdur olmaması için tam tarife üzerinden ücretlendirilir.
Herhangi bir sebeple vize işlemi yapılamayan kartlar kart sahibinin sorumluluğunda olup, vizesi yapılmadığı gerekçesi ile tam ücret ödenen kartlardan idaremiz sorumlu tutulamaz.
Güncelleme işlemi yapılırken cihaz ile mıfare kartın teması gerektiğinden işlem uzaktan yapılamaz.
Samkart başvuru ve vizeleme işlemleri için Samkart Başvuru Merkezinde hizmet verilmektedir.
ADRES = Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı arkası
TELEFON = 0362 333 31 20

VİZELEME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ;

Öğrenci İçin :
- Güncel tarihli öğrenci belgesi
- 5,75 TL güncelleme bedeli

Öğretmen İçin :
- Son aya ait SGK hizmet dökümü veya maaş bordrosu
- 5,75 TL güncelleme bedeli

65 Yaş ve Üzeri İçin :
- Nüfus cüzdanı aslı
- 5,75 TL güncelleme bedeli

Engelliler İçin:
- Engelli tanıtım kartı
- 5,75 TL güncelleme bedeli
Süreli engelli kartlar İçin ;
- Vize süresi, engelli tanıtım kartının üzerinde yazan süredir.

Gazi ve Eşi, Şehit Yakını:
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tanıtım Kartı Aslı
- 5,75 TL güncelleme bedeli

Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Muhafaza kartları için:
- Personel kimlik kartı
- 5,75 TL güncelleme bedeli