1. Yolcu girişleri mutlaka işletme tarafından belirlenmiş olan noktalardan yapılmalıdır.
 2. Duraklarda ve Otobüslere patlayıcı, yanıcı, zehirli, gaz vb. ihtiva eden maddelerle girilmez. Herhangi bir şekilde giriş yapanlar dışarı çıkartılırlar.
 3. Duraklarda ve Otobüslerde yere tükürülmez, Otobüslerde sigara içilmez ve yere çöp atılmaz.
 4. Duraklarda ve Otobüslerde yolculuk dışı bir amaçla bulunulmaz. Saklanma, uyuma ve bekleme yapılamaz.
 5. Duraklarda ve Otobüslerde satış, dilencilik ve tanıtım yapılamaz.
 6. Duraklarda ve Otobüslerde izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar dışında ve izin verilen bölgeler dışında el ilanı, duvar afişi vb. asılamaz ve dağıtılamaz.
 7. İzin belgesi olmadan kamera ve fotoğraf makinası ile çekim yapılamaz. Anket veya röportaj yapılamaz, sosyal veya ticari faaliyetlerde bulunulamaz.
 8. Alkol, uyuşturucu vb. maddeler almış olup, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve bu davranışa benzer nedenler ile çevreye rahatsızlık veren kişiler istasyonlara alınmazlar.
 9. Otobüslerin kapılarının kapanmasına kasıtlı olarak engel olacak şekilde (kapı arasına çeşitli maddeler konularak veya çeşitli yollarla tutarak) hareket etmesine engel olunamaz.
 10. Duraklarda ve Otobüslerde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz.
 11. Durak ve Otobüs içerisinde toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda yapılamaz.
 12. Aşağıda belirtilen hususlar dışında Otobüslere hiçbir hayvan sokulamaz. Bunlar;
  – Görme özürlü yolcularımıza refakat eden kılavuz köpekler.
  -Küçük kafes hayvanları (serbest kaldığında yolculara zarar verebilecek yırtıcı zehirli vs. hayvanlar hariç)
 13. Duraklarda ve Otobüslerde acil durum tahliyelerinde yetkililerce yapılan her türlü duyuru, verilen her türlü talimata uyulması can güvenliği açısından zorunludur.
 14. Otobüslerde yazılı ve sesli uyarılara uyulması zorunludur.
 15. Otobüslere binerken öncelik inen yolcuya verilmelidir
 16. Yasa gereği toplu taşıma araçlarında tütün ve benzeri maddeler kullanılmaz
 17. Otobüse binerken ön kapıdan inerken orta ve arka kapıyı kullanınız.
 18. Otobüslerin durak harici yolcu indirmesi ve bindirmesi yasaktır. Bu konuda sürücüye ısrar edilmez.
 19. Ücretsiz ve indirimli sam kart sahipleri kartı okuturken resimli yüzünü sürücüye göstermek zorundadır.
 20. Otobüslerde orta ve arka kısımlarda boş alan ver ise ilerleyiniz önde yığılma yapılmaz.
 21. Benzin vb yakıt ile çalışan engelli araçlar otobüslere bineme
 22. Kapılara yaslanarak seyahat etmek tehlikeli ve yasaktır.
 23. İneceğiniz durağa gelmeden kapılara yanaşınız.
 24. Otobüse binişlerde kapı önünde bekleme yapmadan ilerleyiniz.
 25. Hamile, çocuklu, engelli ve yaşlı yolculara öncelik tanıyınız.
 26. Uyuyarak ya da yaslanarak diğer yolculara rahatsızlık vermeyiniz.
 27. Otobüs kapılarına yaslanarak yolculuk yapılmaz.
 28. Otobüslerdeki imdat kolu, kapı acil çıkış kolu ile yangın tüpleri amacı dışında kullanılamaz.
 29. Otobüslerde Diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenemez.