2020-01-31
Ücret Tarifesi

17.12.1999

Kavram Projesinin Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması

16.01.2001

Ulaşım Ana Planı ve Fizibilite Etüdü Şartnamesinin Ulaştırma Bakanlığınca onaylanması.

06.10.2003

Ulaşım Ana Planı ve Fizibilite Etüdünün Tamamlanarak Ulaştırma Bakanlığınca onaylanması

31.08.2004

Projenin Yatırım Programına Alınmasına dair bakanlar kurulu kararı.

19.01.2007

Müşavirlik ve Müşavirlik Hizmetleri İhalesinin Yapılması

29.11.2007

Yapım İhalesinin İlana Çıkması

20.03.2008

Yapım İhalesinin Tarihi

20.05.2008

İhale Komisyonunun Kararı

19.06.2008

Sözleşme Tarihi

10.09.2008

İş Yeri Teslim tarihi

10.10.2010

İşletme Ücretsiz Yolcu Taşımaya Başlanıldı

20.10.2010

Ücretli Yolcu Taşımaya Başlanıldı

19.11.2012

Samulaş Ring ve Ekspres Hatların İşletmeye Açılması