19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Karadeniz Bölgesi’nin nüfus, eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açısından en gelişmiş ve en büyük şehri olan Samsun’da gelişen ve değişen şehircilik anlayışına uyumlu olarak halka daha güvenli, hızlı, ekonomik, konforlu ve modern bir ulaşım hizmeti sunmayı görev edinen Samulaş A.Ş.,

 • Stratejik Planı ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, memnuniyetlerini sağlamayı ve sürekli kılmayı; karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
 • Kaliteden ödün vermeden maliyetleri azaltmayı, iş süreçlerinde verimliliği arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerileri geliştirmeyi, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltmeyi,
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemeyi ve benimsetmeyi,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için en üst seviyede emniyet tedbirleri almayı,
 • Müşterilerimizin her türlü şikâyet, öneri ve beklentilerinin Samulaş A.Ş. iletişim kanalları aracılığıyla kolay ve hızlı bir şekilde iletilmesine imkan sağlayarak açık, şeffaf, hızlı ve güven verici bir şekilde çözüm getirmeyi ve kalıcı iyileştirmeler sağlamayı,
 • Kentsel verimliliğe, çevreye ve insana duyarlı bir kuruluş olmayı,
 • Yenilikçi faaliyetlerle üretilen bilgi, ürün ve hizmeti; ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almayı,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmayı ve iyileştirmeyi,
 • Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt eder.