Vizyonumuz

Paydaşlarına değer yaratan bir hizmet anlayışı ile kenti içi ulaşım sektöründe teknoloji ve hizmet sunumunda Türkiye'de akla gelen ilk kurum olmak.

Misyonumuz

Ulaşım hizmetleri sunumunda en üst düzeyde müşteri odaklı yaklaşımla, proaktif değişime açık, değer katan, yenilikçi, sürdürülebilir, güvenli ve çevreyle dost bir kurum olarak hareket etmektir.

Politikalarımız

Samsun’da kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve çevre dostu toplu taşıma hizmetleri sunmayı, süreçlerimizde sürekli iyileşmeyi, paydaşlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak memnuniyetlerini sürekli arttırmayı,

SAMULAŞ A.Ş.yönetimi ve çalışanlarıyla birlikte,müşterileri tedarikçileri ve diğer paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı, çözüm üretmeyi ve zamanında bilgilendirmeyi,

Sürdürülebilir gelişme ilkeleri doğrultusunda, uluslararası standartlarda hizmet sunmak için teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde tüm paydaşlarımızla proaktif olarak  her türlü kirliliğin önlenmesi ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dahil, çevrenin korunmasını içeren, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile ekosistemlerin sürekli korunmasını,

İlgili yasal mevzuatlar ve diğer şartlar gereği güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, İSG hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sunmayı ve sürekli iyileştirmeler yapmayı, tehlikeleri ve riskleri bertaraf etmeyi,

Sürekli eğitim ile çalışanlarımızın yönetim sistemleri bilincini geliştirmeyi,

Hizmet verdiğimiz iç ve dış müşterilerimizden gelen soru, öneri, talep ve şikayetler kayıt altına alınarak, yasal mevzuatlar ve kurallarımıza uygun çözüm yolları arayarak şikayetlerin ve önerilerin değerlendirildiği; iç ve dış müşterilerimizin hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin bilgi edinebildiği, müşteri odaklı bir anlayış içerisindeyiz. Bu hedef doğrultusunda iç ve dış müşterilerimizden gelen öneri, talep ve şikayetleri çok değerli fırsatlar olarak görüp iş süreçlerimizde sürekli iyileşmeyi,

Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı vererek sürdürülebilirliği sağlamak ana amacı çerçevesinde doğal kaynakları verimli kullanmayı ilke edinerek enerji kullanımına yönelik; Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeleri periyodik takip etmeyi ve düzenlemeleri çalışma alanlarına entegre etmeyi, satın alma aşamasından hizmet verme aşamasına kadarki tüm proseslerde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları teşvik etmeyi ve gerekli kaynağı ayırmayı, doğal kaynak kullanımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve toplumun bilincinin artırılması ile ilgili eğitimler düzenlemeyi, tüm proseslerin enerji verimliliği ile ilgili performansını periyodik kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirme alanları ile ilgili çalışmalar yapmayı,

taahhüt ederiz.

Bu politikalar doğrultusunda, Entegre Yönetim Sisteminde hataları önlemek ve kaliteyi geliştirmek, üst yönetimden başlayarak hizmet sunma sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır. Bu sistemin uygulamaya konulması ile; Samulaş’ın, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti, Enerji Yönetim Sistemi politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmiş olup tüm çalışanlar tarafından bilinmekte ve izlenmektedir.