• Genel Müdür
  • Raylı Sistem İşletme Şefi
   • Kontrol Merkezi Amiri
   • Tramvay İşletim Amirliği
   • Güvenlik İşletim Amirliği
   • İstasyon ve Araç Temizlik Birimi
   • Bilgi İşlem ve Çağrı Merkezi Birimi
  • EÜTS ve Diğer İşletmeler Şefi
   • Mid
    Programmer
   • Mid
    Programmer
   • Mid
    Programmer
  • Teknik İşler Şefi